ExpolandTour

DEVLET DESTEKLERİ İÇİN DYS SİSTEMİNE NASIL KAYDOLUNUR?

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2020 tarihli muhtelif yazılarda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu bildirilmiş olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edileceği, bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlıkça yürütülen her bir destek konusu bazında DYS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı açıklamalar https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinde yer almakta olup belirtilen tarihten itibaren gerçekleştirilecek yeni destek başvurularının Ticaret Bakanlığı’nın  https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm  adresinden “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden DYS sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, firmanızın henüz DYS’de kaydı bulunmuyorsa; DYS üzerinden destek başvuruları ancak firmanızın sisteme tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra yapılabileceğinden, Ticaret Bakanlığı’nın  https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys  adresindeki detaylı bilgi ve belgelere göre firmanızın sisteme tanımlanması ve kullanıcı yetkilendirme işlemleriniz için DYS tanımlama/yetkilendirme başvurunuzun firmanız tarafından FUAR TARİHİNDEN ÖNCE  (Bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birliği üzerinden başvuru yapılabilir.) yapılması, destek başvuru süreçlerinde hak kaybınıza neden olabilecek mağduriyetler yaşanmaması adına büyük önem arz etmektedir.