ExpolandTour

FORMLAR VE DİLEKÇELER

1- Bireysel Fuar Sonrası Başvuru Dilekçesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

2- Bakanlık listesinde olmayan bir fuarın listeye alınması için Bakanlığa Başvuru Dilekçesi Örneği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

3- Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı EK4 Taahhütname Örneği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

4- Pazarlamacı Firma Sözleşmesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

5- Eksik Evrak Tamamlama Dilekçe Örneği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

6- EK5 Beyanname Örneği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

7- Prestijli Fuar Başvuru Dilekçesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 “Fuar Teşvikleri konusunda yukarıda sunulan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, fuar teşvikleriyle ilgili tüm güncel tebliğ, düzenleme, yönetmelik ve uygulamalar konusunda T.C. Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”