ExpolandTour

FUAR TEŞVİKLERİ

Fuar Teşvik Başvurusu

Fuar sonrası teşvik başvurularında istenen belgeler;
1- İmza sirküleri (Fotokopi),
2- Kapasite Raporu (Fotokopi),
3- Stantta kullanılan markalara dair Marka Tescil Belgesi, tescil belgesi yoksa fuardan önceki bir tarihte marka tescili için başvuru yapıldığına dair belge fotokopisi.

Önemli Uyarılar

Bireysel fuarlara katılacak firmaların, fuar teşviklerinden yararlanabilmesi için öncelikli olarak yapması gerekenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Formlar ve Dilekçeler

Bireysel Fuar öncesi bağlı olduğunuz birliğe asgari 1 ay önce yapılacak ön başvuruya ilişkin dilekçe örneğine; Bireysel Fuar sonrası bağlı olduğunuz birliğe teşvik için vereceğiniz dilekçe örneğine ve diğer form ve dilekçelere buradan ulaşabilirsiniz.

Devlet Destekleri için DYS Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2020 tarihli muhtelif yazılarda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu bildirilmiş olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edileceği, bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.